logo top wt

správa a údržba nemovitosti


Registrace na události

Jako další službu navíc nabízíme pro zástupce bytových družstev a společenství vlastníků jednotek v naší správě bezplatnou právní poradnu, kdy každé první úterý v měsíci dochází právník do naší realitní kanceláře v sídle firmy a je k dispozici s právní pomocí při řešení problémů v otázkách bydlení.

Níže je seznam událostí (termínů), které jsou otevřené pro registraci. Klikněte na jméno události pro zobrazení a registraci na konkrétní událost a termín.

Společenství, BD souhlasí, aby správce zpracovával osobní údaje o vlastnících, nájemcích a třetích osobách, užívající bytové či nebytové prostory v domě v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů – GDPR. Správce se zavazuje, že tyto osobní údaje společenství a bytových družstev, jeho členů či uživatelů jednotlivých jednotek bude chránit a použije je pouze k účelu správy majetku. Pro zpracování osobních údajů a jejich ochranu je správce dostatečně vybaven. Zaměstnanci správce byli rovněž poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto údajích.

Událost Datum KapacitaRegistrovánoDostupné
Nyní nejsou otevřené žádné události pro registraci.

logo thumb

end page