logo top wt

správa a údržba nemovitosti


Elektronický indikátor topných nákladů
E-ITN 10.5

E-ITN 10.5

E-ITN 10.5 je dvoučidlový indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.

Využití plně dvoučidlového systému umožňuje - díky měření teploty otopného tělesa i teploty místnosti - přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům".

Měřiče tepla - ikona 1

 

Odečet údajů, uživatelská kontrola

Odečet naměřených dat probíhá vizuálně z dobře čitelného LCD displeje. Každý uživatel si tak může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období.

 

Ochrana proti ovlivnění

Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Z paměti přístroje je také možné vyvolat spotřební hodnoty  radiátoru za posledních 24 měsíců.

 

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90 °C.

 

Technické údaje

Metoda indikace

dvousnímačová metoda

Podmínky registrace

teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C

rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C

Kalendářní funkce

loňský náměr,

za posledních 24 měsíců: měsíční náměry

Zobrazení údajů

pětimístný LC displej + 2 speciální znaky

Odečet údajů

vizuálně

Ochrana proti ovlivnění

průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu

Zálohování dat

každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času

Kontrola funkce

automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná

Rozměry

97 x 36 x 22,5 mm

Napájení

lithiová baterie 3,0 V

Materiál

ABS + PC / Al -  F22

Krytí

IP 42

Shoda s legislativou

ČSN EN 834

logo thumb

end page