logo top wt

správa a údržba nemovitosti


Správa nemovitostí

Komplexní správa nemovitostí zahrnuje široký rozsah poskytovaných služeb, které naše společnost dlouhodobě nabízí a stále rozšiřuje. Dlouhodobým cílem je spokojenost našich klientů ve všech oblastech správy nemovitostí.

Kromě námi poskytované garance správce jak v oblasti odpovědnosti za škody, tak z provozu tepelných zdrojů, se naše společnost snaží pro své klienty zajistit dostupnost, kvalitu a komfort poskytovaných služeb.

 

Zabýváme se správou:

 • společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • bytových družstev (BD)
 • občanských sdružení
 • nemovitostí soukromých majitelů (bytových a nebytových / komerčních prostorobchodních center)
 • zajišťujeme přepracování stávajících stanov na stanovy odpovídající nové legislativě
 • zajišťujeme změnu statutárních orgánů a jiných úkonů u Krajského soudu v Ostravě, včetně nového Výpisu z OR
 • zajišťujeme právní služby při zakládání bytového družstva, společenství vlastníků jednotek
 • zajišťujeme privatizaci bytového fondu měst a obcí ve formě SVJ a bytových družstev
 • zajišťujeme převody bytů z družstevního vlastnictví (BD) do vlastnictví osobního (SVJ)
 • zajišťujeme právní a účetní služby při likvidaci bytového družstva
 • zajišťujeme zpracování smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví
 • zajišťujeme provoz domovních plynových kotelen (objektových předávacích stanic - licence ERÚ) včetně dodávek plynu za výhodných podmínek (aktuálních cen na burze) spojených ve sdruženém odběru
 • zajišťujeme PENB (průkaz energetické náročnosti budov)
 • zajišťujeme dodávku a montáž elektronických poměrových měřičů tepla ITN včetně rozúčtování nákladů tepla a kalkulací cen s vizuelním nebo dálkovým odečtem bez nutnosti přístupu do bytu
 • Servis a montáž termostatických ventilů
 • zajišťujeme dodávky a montáže vodoměrů s vizuelním a dálkovým odečtem
 • zajišťujeme projektovou dokumentaci a grafické návrhy řešení vizualizace domu
 • zajišťujeme exkluzivní pojištění nemovitostí za výhodných podmínek včetně asistenčních služeb a vyřízení pojistných událostí
 • připravujeme kompletní finanční a technické podklady k získání úvěru na Revitalizaci domu
 • připravujeme revitalizaci bytové zástavby včetně zajištění dotací a financování (IROP aj.).

Komplexní správa zahrnuje:

 • Provozní a poruchová činnost
 • Revize – kontroly a vedení požární dokumentace
 • Evidence a inventarizace majetku
 • Archivace technické a účetní dokumentace
 • Vedení Účetnictví (daňová přiznání), evidence předpisů nájmů, evidence mezd
 • Vyúčtování služeb
 • Smlouvy týkající se spravovaného majetku (Příkazní smlouvy, SOD, Nájemní smlouvy, převody družstevních podílů, předávací protokoly aj.).
 • Část informační (požární směrnice, požární a domovní řády)
 • Ostatní
  • Zajištění přepisy smluv s dodavateli služeb (v případě potřeby).
  • Technická vybavenost správce, každodenní dostupnost pro klienty
  • K dispozici veškeré řemeslné činnosti pro drobné opravy v bytech a společných částech domu – stolařské, zednické, zámečnické, instalatérské, topenářské, sklenářské, údržba elektroinstalace, plyn-instalace.
  • Poruchová služba (víkendy, svátky)
  • Možnost poskytnutí nouzového ubytování v případě nenadálých situací.

K odborné činnosti používaná legislativní a technická literatura.

 • Sbírky zákonů
 • Cenové věstníky
 • Věstník ERU
 • Finanční zpravodaj
 • Elektrotechnika v praxi
 • Energie a peníze
 • Byt magazín
 • Účetnictví v praxi
 • Daně a účetnictví
 • jiná odborná literatura

Věříme, že tyto nabízené služby jsou dobrým předpokladem k navázání nebo vyzkoušení spolupráce s námi.

logo thumb

end page