logo top wt

správa a údržba nemovitosti


Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30. EX s externím senzorem

E-ITN 30. EX

Indikátor topných nákladů E­‑ITN 30. EX (EXNR) s externím senzorem je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30. EX (EXNR) s externím senzorem je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru  výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů. Indikátor s externím senzorem je standardně vyráběn s rádiovým modulem (typ E-ITN 30. EX), případně na žádost bez rádiového modulu (typ E-ITN 30. EXNR).

Měřiče tepla - ikona 1Měřiče tepla - ikona 2Měřiče tepla - ikona 3

 

Odečet údajů

Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu.

Odečet naměřených dat může být prováděn pracovníkem rozúčtovací firmy s  pomocí rádiové odečtové jednotky RFU 35 před  domem. Pokud požadujete on­‑line informace každý den, může být odečet prováděn i  systémem centrálních odečtů CRS 40 nainstalovaným v domě (platí pro E-ITN 30.2 EX (EXNR) s externím senzorem a 30.4 EX (EXNR) s externím senzorem).

Ochrana proti ovlivnění

Indikátor s externím senzorem je vybaven elektronickou plombou indikátoru s mechanickou plombou a elektronickou plombou externího senzoru rovněž s mechanickou plombou. Výrobní závod opouští indikátor v zaplombovaném stavu a obě elektronické plomby jsou aktivovány.

Dojde­‑li k porušení elektronické plomby indikátoru nebo elektronické plomby externího senzoru, přístroj uloží data porušení obou elektronických plomb do paměti a zároveň zablokuje zobrazení údajů na displeji indikátoru. Na displeji se zobrazí nápis oPEn, který signalizuje porušení jedné nebo případně dvou elektronických plomb.

Indikátor i nadále pokračuje v měření a vysílání naměřených dat. Informace o porušení elektronické plomby je k dispozici v datech vysílaných rádiovým modulem i datech dostupných přes IR rozhraní.

Použití

Doporučená oblast instalace – na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky tmin >= 35°C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky tmax <= 105°C.

Technické údaje

Metoda indikace

dvousnímačová metoda

Podmínky registrace

teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C

rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C

Celkový vyhodnocovací součinitel

v závislosti na typu indikátoru, viz. manuál

Kalendářní funkce

v závislosti na typu indikátoru, viz. manuál

Zobrazení údajů

pětimístný LC displej + 2 speciální znaky

Odečet údajů

vizuálně, rádiové a infračervené rozhraní

Ochrana proti ovlivnění

průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu

elektronická plomba - při demontáži zaznamenání data manipulace

elektronická plomba externího senzoru - při demotáži zaznamenání data manipulace

Zálohování dat

každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času

Kontrola funkce

automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná

Rozměry

indikátor 100 x 37 x 40 mm, senzor 21 x 37 x 45 mm

Napájení

lithiová baterie 3,0 V

Materiál

ABS + PC / Al -  F22

Krytí

IP 42

Shoda s legislativou

ČSN EN 834

Technické údaje rádiové části

Provozní frekvence

868 MHz

Vysílací výkon

< 5 mW

Délka vysílání

v závisloti na typu indikátoru, viz. manuál

Dosah vysílaných dat

až 250 m (bez vstupu do domu, s doplňkovou panelovou anténou)
Pozn.: veškeré kovové konstrukční prvky jako armování, výtahy, rozvodny atd. negativně ovlivňují dosah rádiového signálu.

Kodování dat

ano

logo thumb

end page