logo top wt

správa a údržba nemovitosti


Elektronický indikátor topných nákladů
E-ITN 30 s integrovaným rádiovým vysílačem

E-ITN 30

E-ITN 30 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru  výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů.

Měřiče tepla - ikona 1Měřiče tepla - ikona 2Měřiče tepla - ikona 3

 

Odečet údajů

Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu.

Odečet naměřených dat může být prováděn pracovníkem rozúčtovací firmy s  pomocí mobilní přijímací jednotky před domem. Pokud požadujete on-line informace každý den, může být odečet prováděn i  systémem centrálních odečtů CRS 40 nainstalovaným v domě.

Pokud používáte také vodoměry s rádiovými moduly E-RM 30, můžete je odečítat spolu s  indikátory topných nákladů.

 

Uživatelská kontrola

Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LCD displeji. Ten je pro lepší dostupnost umístěn na horní straně moderně designovaného přístroje.

 

Ochrana proti ovlivnění

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je vybaven elektronickou plombou, která umožňuje rozeznat neautorizovanou manipulaci a zaznamená její přesné datum. Údaj o neautorizované  manipulaci je vysílán v rádiovém signálu.

Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Pomocí infračerveného rozhraní je možné z paměti přístroje přečíst spotřební hodnoty a teploty radiátoru za posledních 12 měsíců.

 

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 105 °C.

 

Technické údaje

Metoda indikace

dvousnímačová metoda

Podmínky registrace

teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C

rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C

Kalendářní funkce

loňský náměr, za posledních 12 měsíců: měsíční náměry, min., prům. a max. teploty radiátoru, počty otopných dnů

Zobrazení údajů

pětimístný LC displej + 2 speciální znaky

Odečet údajů

vizuálně, rádiové a infračervené rozhraní

Ochrana proti ovlivnění

průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu, elektronická plomba - při demontáži zaznamenání data manipulace

Zálohování dat

každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času

Kontrola funkce

automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná

Rozměry

100 x 37 x 33 mm

Napájení

lithiová baterie 3,0 V

Materiál

ABS + PC / Al -  F22

Krytí

IP 42

Shoda s legislativou

ČSN EN 834

Technické údaje rádiové části

Provozní frekvence

868 MHz

Vysílací výkon

< 5 mW

Délka vysílání

8 ms

Dosah vysílaných dat

až 250 m (bez vstupu do domu, s doplňkovou panelovou anténou)
Pozn.: veškeré kovové konstrukční prvky jako armování, výtahy, rozvodny atd. negativně ovlivňují dosah rádiového signálu.

Kodování dat

ano

logo thumb

end page