logo top wt

správa a údržba nemovitosti


Elektronický indikátor topných nákladů
E-ITN 30.6 s integrovaným rádiovým vysílačem - wireless M-BUS

E-ITN 30.6

E-ITN 30 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním. Indikátor lze použít k rozúčtování jak měsíčního, tak ročního účetního období.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru  výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů.

Měřiče tepla - ikona 1Měřiče tepla - ikona 2Měřiče tepla - ikona 3

 

Odečet údajů

Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu.

Odečet naměřených dat může být prováděn pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky před domem. Pokud požadujete on-line informace každý den, může být odečet prováděn i systémem centrálních odečtů  nainstalovaným v domě.

Z rádiových dat  můžete zjistit následující informace: sériové číslo indikátoru, datum začátku účetního období, datum odečtu, datum porušení elektronické plomby, náměr za aktuální roční účetní období, náměr za minulé roční účetní období, náměr za aktuální měsíční účetní období, náměr za minulé měsíční účetní období, průměrná teplota okolí otopného tělesa za minulé měsíční účetní období.

 

Uživatelská kontrola

Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LCD displeji. Ten je pro lepší dostupnost umístěn na horní straně moderně designovaného přístroje.

 

Ochrana proti ovlivnění

Indikátor topných nákladů E-ITN 30.6 je vybaven elektronickou plombou, která umožňuje rozeznat neautorizovanou manipulaci a zaznamená její přesné datum. Údaj o neautorizované  manipulaci je vysílán v rádiovém signálu.

Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Pomocí infračerveného rozhraní je možné z paměti přístroje přečíst spotřební hodnoty a teploty radiátoru za posledních 12 měsíců.

 

Šifrování

Indikátor E-ITN 30.6 je volitelně možné zašifrovat AES - 128 (velikost bloku šifrovaných dat je 128 bitů, velikost klíče je 128 bitů). Klíč se skládá ze dvou částí - první je přesně nadefinovaná ve výrobě pro každého uživatele jinak, druhou část si partner volí sám v nastavovacím protokole.

 

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 105 °C.

 

Technické údaje

Komunikační protokol

W-MBUS dle ČSN EN 13757-4

Metoda indikace

dvousnímačová metoda

Podmínky registrace

teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C

rozdíl střední teploty otopné vody a teploty okolí  ≥ 4 °C

Kalendářní funkce

náměr za aktuální, minulé i předminulé roční účetní období; měsíční náměry; min., průměr. a max. teploty radiátoru;počty otopných dnů za posledních 12 měsíců

Zobrazení údajů

pětimístný LC displej + 2 speciální znaky

Odečet údajů

vizuálně, rádiové a infračervené rozhraní

Ochrana proti ovlivnění

průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu

mechanická plomba s označením rozúčtovatele

elektronická plomba - při demontáži zaznamenání data manipulace

Zálohování dat

každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času

Kontrola funkce

automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná

Rozměry

100 x 37 x 33 mm

Napájení

lithiová baterie 3,0 V

Materiál

ABS + PC / Al -  F22

Krytí

IP 42

Shoda s legislativou

ČSN EN 834

Technické údaje rádiové části

Provozní frekvence

868,95 MHz

Vysílací výkon

< 5 mW

Délka vysílání

~ 5 ms

Dosah vysílaných dat

až 250 m (bez vstupu do domu, s doplňkovou panelovou anténou)
Pozn.: veškeré kovové konstrukční prvky jako armování, výtahy, rozvodny atd. negativně ovlivňují dosah rádiového signálu.

Kodování dat

volitelně AES - 128, (velikost bloku šifrovaných dat je 128 bitů, velikost klíče je 128 bitů)

logo thumb

end page